Varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen yhteisöt ovat lasten ja nuorten luonnollisia kasvuympäristöjä ja niiden merkitys hyvinvointia vahvistavina ympäristöinä on oleellista. Päijät-Hämeessä kehitetään hyvinvointityötä niin, että sekä yksittäistä lasta että koko yhteisöä koskeva hyvinvointi- ja opiskeluhuoltotyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Hyvinvoiva kasvuympäristö tukee lasten, nuorten ja perheiden olemassa olevia voimavaroja ja tunnistaa lapsen ja yhteisön myönteisesti. Jokaisen tulee saada osallisuuden kokemuksia.

Varhaiskasvatuksen hyvinvointityö ja opiskeluhuolto ovat lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista ja niiden toteuttamisesta vastaa koko henkilöstö. Kasvatuskumppanuus huoltajien kanssa ja lapsen vahvuudet, kiinnostuksenkohteet ja tuen tarpeet huomioiva toiminta edistää lapsen hyvinvointia. Arvioimalla lasten vahvuuksia ja valmiuksia voidaan edistää lapsen kasvua, oppimista ja kehitystä. Hyvinvointia edistää kasvatuskumppanuus huoltajien kanssa, vanhemmuuden tuki, sekä toiminta, joka huomioi lapsen vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja tuen tarpeet.

Päijät-Hämeessä kartoitetaan varhaiskasvatuksen hyvinvointityön ja opiskeluhuollon yksikkökohtaisen toiminnan suunnitelmallisuutta, tunnistetaan ja levitetään hyviä käytäntöjä ja kehitetään monialaista yhteistä työtä lapsen asiassa. Edistetään sitä, että maakunnassa opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstö työskentelee toimivana kokonaisuutena ja myös digiratkaisuja osataan hyödyntää.