Maahanmuuttoon ja eri kieli/kulttuuritaustoista tuleviin liittyvät asiat huomioidaan LAPE-muutostyössä myös Päijät-Hämeessä. Tälle sivulle kokoamme joitakin ketteriä kokeiluja.

 

KOULUTUKSIA

Suomen mielenterveysseuran maksuttomat (KoTu) Kohtaa ja tue -koulutukset 9. ja 14.2. ja 5.-6.4. ovat täynnä ja Kidutettujen kuntoutuskeskuksen maksuttoman Traumatisoituneiden pakolaislasten ja nuorten ja perheidensä kohtaaminen 7.3.2018 Lahden kaupunginkirjasto klo 9-11:45 (perustaso) ja klo 13-15:45 (erityistaso) ilmoittautuminen on alkanut https://www.webropolsurveys.com/S/A8FB854121C60DA0.par

 

OLESKELULUVAN SAANEIDEN ÄITIEN JA LASTEN RYHMÄN PILOTTI SYKSY 2017

On käyty keskustelua mm. siitä, että oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden sekä kiintiöpakolaisten perheissä on alussa ongelmana se, miten lapset (esim. 1-3 luokkalaiset) pärjäävät kotona koulun jälkeen. Tällä on vaikutusta vanhempien kotoutumiseen, sillä he eivät malta pysyä omissa kielikoulutuksissa.

Maakunnallista yhteistyötä tarvitaan kotouttamisen suunnitteluun ja uusin toimintamalleihin joita voidaan tuottaa yhdessä kuten ryhmäpilotti osoittaa.

Ryhmän suunnittelu käynnistyi monitoimijaisena yhteistyönä, jossa mukana oli seurakunta, Phhyky, Dila, Lahden ensi- ja turvakoti ry ja Lape.

Kohderyhmä:

 • arabiankieliset äidit ja lapset, jotka ovat vielä kotona (lapset eivät ole vielä päivähoidossa, äidit eivät käy vielä kielikurssilla)

Tavoitteet:

 • kotoutumisen edistäminen
  • pieni suomen kielen treenaus: laululeikit ym. puhuttu suomen kieli
  • Suomen kulttuurin mukaiseen hoitoon, käytäntöihin ja suosituksiin tutustuminen ja sisäistäminen
  • tutustuminen toisiin arabinaisiin / lapsiin, ja integroituminen myös suomalaisten keskuuteen
  • tutustuminen paikkoihin: Perhetupa, Loviisanpässin leikkipuisto, kirjasto
 • vuorovaikutuksen vahvistaminen äidin ja lapsen välillä
  • mentalisaatiokyvyn lisääntyminen
  • vuorovaikutuksellinen laulu-leikki
  • tiedon jakaminen pohtivalla tavalla
  • Vauvan Taika -kerta
 • yksinäisyyden torjuminen
  • tutustumista toisiin
  • sisältöä päiviin
  • tietoa Lahdessa tarjolla olevista mahdollisuuksista
 • arjen saaminen sujuvammaksi
  • tiedon jakaminen, mahd. arjen ongelmien pohtiminen yhdessä
  • vertaistuki

Ryhmä käynnistyi lokakuussa kahdeksan äidin voimin ja kokoontui 9 kertaa. Toiminnassa oli mukana kerrallaan 5-8 äitiä ja kaikkineen 25 lasta. Palaute ryhmäläisiltä oli positiivista ja uutta ryhmää suunnitellaan maaliskuulle -18.

Tarvetta olisi myös turvapaikanhakijoille suunnatulle äiti-lapsi-ryhmälle.

Ryhmän päättyessä äitejä ja lapsia kannustettiin tulemaan mukaan Loviisankadun perhetuvan muuhun toimintaan.