Päijät-Hämeen LAPE on neuvotellut Unicefin kanssa lapsiystävällisen maakunnan pilotoinnista ja on lähdössä mukaan yhdeksi pilottimaakunnaksi. Muut mukana olevat maakunnat  ovat Etelä-Karjala, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Unicefin asiantuntija Ira Custódio on kokopäiväisesti edellä mainittujen maakuntien yhteiskäytössä ajalla syyskuu 2017 – kesäkuu 2018.

Yhtenä lapsiystävällisen toimintakulttuurin osana pyrimme edistämään lapsenoikeusperustaista toimintakulttuuria myös lapsivaikutusten arvioinnin osalta. Lapsivaikutusten arviointi on erilaisten päätösten ja toimenpiteiden yhteydessä tehtävää lapsiin kohdistuvien vaikutusten ennakointia ja seurantaa: miten lapsen oikeudet toteutuvat ja millaisia hyötyjä tai haittoja lapsiin kohdistuvilla päätöksillä ja toiminnalla aiheutetaan? Osallisuuden ja yhdenvertaisuuden teemoja tarkastellaan ja nostetaan esiin.

Perheystävälliset toimintatavat näkyvät osana työpaikkojen suunnittelua ja käytännön toimintaa (esim. henkilöstöstrategia, tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja työhyvinvointisuunnitelmat, työaikasuunnittelu, sekä työpaikkakohtaiset ohjeistukset ja käytännöt koskien mm. sijaisuusjärjestelyjä, joustojen ja vapaiden käyttöä). Onnistuminen työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa on kaikkien osapuolten etu ja vahvistaa luottamusta.

Toistaiseksi seuraamme asiassa muiden maakuntien kokeiluja lapsibudjetointiin liittyen. Muuta suunnitelmaa emme ole vielä Päijät-Hämeessä asian suhteen tehnyt.