Perhekeskustoimintamallin alla kehitetään kohdennetusti muutamaa kokonaisuutta, joihin liittyviin teemoihin alueella on valmiita osaajaverkostoja. Näiden asiantuntemusta ja tekemää kehittämistyötä hyödynnetään:

 • kohti sovinnollista eroa – eroauttajien verkosto
  • Päijät- Hämeen eroperheiden parissa työtä tekevät ovat verkostoituneet vuodesta 2008 tekemään yhteistä kehittämistyötä. Verkosto on tehnyt maakunnassa laadukasta kehittämistyötä sekä ammattilaisten sekä perheiden parissa.

   Koska yhteistyöllä on pitkät ja toimivat juuret, jatkaa tämä verkosto Lape- muutosohjelman erokokonaisuuteen liittyvää kehittämistyötä jossa PÄIJÄT-HÄMEEN TAVOITTEET OVAT:

   1. Kehittää eroa ennaltaehkäiseviä palveluita

   2.Kehittää verkkopohjaista eroauttamista yhteistyössä valtakunnallisten toimijoiden kanssa esim. ero-chat tai verkkopohjaiset kurssit

   3.Yhdistää erilaiset sovittelumallit ja eroauttaminen maakunnallisesti muutamaan paikkaan (esim. sovittelu ja käräjäoikeuden asiantuntijapalvelut perheoikeudellinen yksikkö)

   4. Kehittää uusperhetoimintaa sekä aikuisille että lapsille huomioiden myös lapsen toinen biologinen vanhempi

   5. Lisätä ammattilaisten tietoisuutta jo olemassa olevista palveluista sekä tehostaa palveluohjausta

   Eroverkosto kokoontui syyskaudella -17 kaksi kertaa ja kokoontumiset jatkuvat tammikuussa -18. Tapaamisissa on päivitetty eroauttajien sekä parisuhdetoimijoiden esite ja suunnitteilla on yhdessä toteutettu koulutuspäivä syksylle 2018. Verkoston seuraava kokoontuminen on 5.3.18.

 • turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajaperheiden tuki – maakunnallinen yhteistyöryhmä

Lisäksi ollaan mukana

 • lapsiperhetoimijoiden verkosto
 • vauvaverkko
 • MLL Perhekummitoiminta
 • Lahden seurakuntayhtymän Lapsi Arkki

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä on käynnissä strategiatyötä sekä jalkautuvien työmuotojen ja yhteisen työn kehittämistä. Samoin kunnissa on erilaisia hankkeita ja kehittämistyötä. Oleellista on nivoa ja sovittaa kehittämistyötä yhteen.