PERHEKESKUKSEN ALATYÖRYHMÄ

Kehittäjäryhmä koostuu lapsiperheiden parissa toimivista Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän työntekijöistä sekä seurakunnan ja järjestöjen osaajista.

Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä

Heli Kuitunen, palveluesimies Arjen Tuki

Sanna Huuskonen, psykologi Perheneuvola

Tuula Sani, sos.tt. Perheneuvola

Laura Romo, sos.tt. lastensuojelu

Mirva Nummikoski, sos.tt. lastensuojelu

Eija Virtanen, palveluesimies neuvola

Merja Koivisto, th neuvola

Mirka Norta, toimintaterapeutti kuntoutusyksikkö

Kirsi Uutela, osastonhoitaja aikuisten päihde-ja mielenterveyspalvelut

Susanna Leimio, suunnittelija Verso

Regina Leppänen, osastonhoitaja lastenpsykiatria

Päivi Kilpinen-Loisa vastuulääkäri neuvola-ja kouluterveydenhuolto

Nina Lari, psykologi lastenpsykiatria

Kaisa Hujanen, kehittäjäsos.tt, sähköiset palvelut.

Järjestöt, seurakunta ja kunnat

Anne Taipale perheneuvonta, srk

Timo Tikka Miessakit

Anne Meritie, eropalvelut Ensi-ja Turvakoti

Marjukka Salomaa, MLL Lahden yhdistys

Satu Kilpinen, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Hollola

Miika Niemelä,koulutuspäällikkö Icehearts

Kirsi Mäkilä, hyvinvointikoordinaattori Heinola

Iida Partanen, ensikodinjohtaja Ensi-ja Turvakoti

Sanna Peltonen, järjestöagentti Lastensuojelun keskusliitto

 

Alatyöryhmän tehtävänä on:

  1. Mallintaa perhekeskustoimintamalli ja siihen kuuluvat palvelut sekä muiden toimijoiden tuottamat palvelut
  2. Ydintehtävien ja sisällön määrittäminen, kuvata tehtävät ja sisältö, määritellä toimijoiden roolit, tunnistaa mitä on vanhemmuuden tuki sekä parisuhteen tuki perhekeskusverkostossa
  3. Toimintaperiaatteista ja toimintatavoista sopiminen, mitkä periaatteet ohjaavat toimintaa
  4. Varmistetaan helppo pääsy palveluihin ja oikea-aikainen tuki, perheen ja lapsen osallisuuden vahvistaminen, vastavuoroinen kohtaaminen
  5. Mallinnetaan monialaisen palvelutarpeen arviointi
  6. Maahanmuuttajataustaisten sekä monikulttuuristen lasten, nuorten ja perheiden huomioiminen palveluissa ja kohtaamispaikkatoiminnassa

Syksy 2017

Ryhmä kokoontui syksyn 2017 aikana viisi kertaa ja näissä tapaamisissa mukana oli palvelumuotoilun ammattilaiset Kirsi Hakio (Aalto yliopisto) sekä Tiina Vaara (Lamk). Syksyn tapaamisissa rakensimme perhekeskusverkostoa ja paneuduimme asiakkaan (palvelu)kokemukseen. Keskiöön nousi työntekijän asenne ja palvelualttius sekä asiakkaan että yhteistyökumppanin suuntaan. Tärkeänä havaintona esille nousi myös toisen työn tunteminen sekä luottamus toisen työtä kohtaan.

Kuljemme kohti monitoimijaisesti tuotettuja palveluita, joissa kaikkien osaamista tarvitaan, tarvitsemme myös aikaa kehittää näitä palveluita ja mahdollisuuksia ottaa asiakkaat mukaan kehittämistyöhön! Jotta tämä mahdollistuu, tarvitsemme johtamisen tukea. Asenneilmapiiri jota kohden haluamme kulkea, tiivistyi työryhmän tapaamisissa sanonnaksi ” Soitit juuri oikeaan paikaan, kuinka voin auttaa?” Mikä on perhekeskuksen palvelulupaus, onko se edellä todettu lause?

Perheen tarpeet ovat moninaiset eivätkä katso kellonaikaa, joten sähköisestä perhekeskuksesta tulee saada perheen tarpeita vastaava.

Työryhmä kokoontui syyskaudella 2017 seuraavasti: 6.9., 30.10., 16.11. ja 13.12.

 

Vuosi 2018

Työskentely jatkuu vuonna 2018 seuraavina kokoontumiskertoina: 25.1., 21.2., 22.3., 26.4. ja 22.5.