Neuvonantajavanhemmat (LAPE Päijät-Häme)

LAPE Päijät-Hämeellä on oma neuvonantajaryhmä Facebookissa. Neuvonantajaryhmän tarkoituksena on saada vanhempien mielipiteitä ja kokemuksia lasten ja perheiden palvelujen suunnittelun ja kehittämistyön pohjaksi. Neuvonantajat on koottu 1.8.2017-31.12.2017 väliseksi ajaksi. Ryhmä jatkuu ja siinä saa siis halutessaan jatkaa myös vuoden 2018, mutta jos tilaa tulee, ryhmää täydennetään 1.1.2018 alkaen ja 1.7.2018 alkaen.

Ryhmässä kokoonnutaan kahtena päivänä kuukaudessa, jolloin LAPE -projektiryhmän jäsen on paikalla esim. klo 8-10, 14-16 ja 20-22 keskustelemassa aina tietystä teemasta. Neuvonantajat voivat osallistua niihin teemoihin, joihin itsellä on sanottavaa (esim. kiusaaminen, kaveruustaidot -teema tai moniammatilliset palaverit -teema tai vanhempien vertaisryhmät -teema tai eroasiat -teema jne.) Keskustelemme myös itse palveluista.

Neuvonantajaryhmä keskustelee tietystä aiheesta, antaa vinkkejä palvelujen kehittämiseen, kertoo kokemuksistaan ja kommentoi maakunnan kehittämistyön edetessä eri työryhmien tekemiä hahmotelmia palveluista ja teemoista: esim. miten eropalveluja tarjotaan, tai miten lasten kaveruustaitoja tuetaan ja kiusaamista ehkäistään, millaisia vanhempainryhmiä toivottaisi, miten asioita/lapsia, vanhempia tulisi kohdata jne.

Mukana syksyllä 2017 on 17 vanhempaa viidestä Päijät-Hämeen kunnasta :).

 

Nuorten neuvonantajaryhmä

Nuorten neuvonantajaryhmä perustetaan syksyn 2017 aikana instagramiin. Lisäksi linkitytään nuorisopalvelujen kanssa nuorten kuulemiseksi. Kouluilla on tärkeää hyödyntää oppilas- ja opiskelukuntien ajatuksia.

 

Nuorisovaltuustot ja vanhempainyhdistykset

Nuorisovaltuustojen kanssa tehdään yhteistyötä niin maakunnallisesti (tulevaisuudessa) kuin kunnat paikallisesti. Paikallisten vanhempainyhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö kunnissa on erittäin tärkeää.

 

Paikalliset asiakasraadit ym. kuntien kehittämisen apuna

Kunnissa ja eri toimijoilla voi olla erilaisia tapoja kuulla asiakkaita tai asukkaita. Näiden kanavien käyttäminen kuntien/toimijoiden LAPE-henkisessä työssä on tärkeää. Esimerkiksi Orimattilassa on oma neuvolan, seurakunnan, varhaiskasvatuksen ja MLL yhteistyössä pitämä asiakasraati, joka osallistuu paikalliseen lapsiperheiden palvelujen kehittämiseen LAPE-muutosohjelman hengessä. Raadin ylläpitäjät kuuluvat myös kunnan omaan LAPE-ryhmään.

 

Haluatko omaankin kuntaasi tai yhteisöösi asiakasraadin tai asiakasillan tai neuvonantajatoimintaa? Kysy lisää, autamme perustamisasioissa :).