Orimattilassa toimii Lapsiperhetoimijoiden verkosto, jossa ovat mukana neuvolan, seurakunnan, lapsiperhepalvelujen, MLL:n ja varhaiskasvatuksen toimijat.

Orimattilan Lapsiperhetoimijoiden verkosto on perustanut myös asiakasraadin, joka toimii nyt toista vuotta. Asiakasraatia vedetään yhdessä.

 

Psykologi Carita Salminen kertoi Lahden kaupungin opiskeluhuoltopalvelujen kuraattorien ja psykologien yhdessä tiimeissään kehittelemistä tuntipaketeista. Valmiiksi suunniteltuja tuntisisältöjä voidaan hyödyntää sellaisenaan tai muokata luokan tarpeisiin sopivaksi. Lahdessa on kehitetty yhteisöllisen työn muotoja, joiden avulla oppilaat pääsevät omassa luokassaan ja ryhmässään pohtimaan hyvinvointiin liittyviä asioita ja kuulemaan vertaisten ajatuksia uusien näkökulmien saamiseksi. Yhteisöllisestä työstä nauttii ja saa uusia näkökulmia Caritan mukaan myös psykologi. Videolla näkyy myös muutamia opiskeluhuoltopalvelujen työntekijöiden omassa ”messupäivässä” esiteltyjä paketteja ja niiden kehittäjiä. Kuraattori Heidi Taulo kertoo muutamalla sanalla ryhmämuotoisen työn ajatuksesta.

 

Olimme kuuntelemassa kun koulukuraattori Jussi Pasanen Lahden kaupungista kertoi koulun yhteisöllisestä opiskeluhuollosta ja erityisesti ”Mitä kuuluu”-kyselystä. Zef-kyselyn teknisen puolen suunnittelijana ja toteuttajana ja yhtenä sen sisällön suunnittelijana Jussi on asiantuntija esittelemään mallia tarkemmin. Videolla on pintaraapaisu kyselystä.  Lisäksi koulukuraattori Heli Pätiälä kertoi kokemuksiaan yhteisöllisestä työstä luokassa Mitä kuuluu -kyselyn jälkeen sekä vanhempien osallisuudesta prosessissa.

 

Koulukuraattori Heli Pätiälä Lahden kaupungista kertoi meille koulun yhteisöllisestä opiskeluhuollosta ja erityisesti siitä, mitä luokissa tapahtuu ”Mitä kuuluu”-kyselyn jälkeen.

Heinolan varhaiskasvatuksen perhekuraattori Noora Parikka esittelee perhekuraattoritoimintaa. Pilottina syksystä 2017 alkanut toiminta on päätetty vakinaistaa.

Koulukuraattori Merja Ojala Hollolan Heinsuon koululta sekä LAMK:n sosionomiopiskelijat Sara, Vilma, Inka ja Johanna esittelevät 7.-9.-luokkalaisille pidettyjä työpajoja, joissa lisättiin tietoa opiskeluhuoltopalveluista. Ennen työpajoja oppilaiden mielipiteitä, ajatuksia ja tietoja kartoitettiin kyselyllä.

Lahden ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Jenni, Elisabeth, Pirita ja Petra kertoivat Hollolan Salpakankaan koululla toteuttamastaan kehittämiskokeilusta. Kokeilussa suunniteltiin yhdessä oppilaskunnan ja kuraattorin kanssa verkkoon kysely, jonka avulla kysyttiin palautetta kuraattorin työstä eri luokkien oppilailta.