LAPE-muutosohjelma on hallituksen kärkihanke, jota johtavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Muutosohjelman toimeenpanon tuesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja siellä hankkeen koordinaatiosta vastaa Lapset, nuoret ja perheet -yksikkö.

Päijät-Hämeessä on valittu erityisiksi kehittämisen kohteiksi toimintakulttuurin muutos sekä matalan kynnyksen tuen kokonaisuus. Matalan kynnyksen tuki on niin lapsen ja perheen arkeen ja kasvuympäristöön suunnattua kevyttä tukea kuin hyvän monialaisen yhteisen työn ja jalkautuvien työmuotojen sekä järjestöjen ja seurakunnan kanssa tehtävän yhteistyön mahdollistamaan sujuvaa palvelua ja toimintaa. Olemme myös kuulolla ja osaltamme kehittämässä erityisen ja vaativan tason palveluja, vaikka se ei erityisenä kehittämiskohteena olekaan.

Viereisistä linkeistä pääset tarkastelemaan mitä Päijät-Hämeessä tehdään seuraavissa kokonaisuuksissa.

 

TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS – lapsen oikeuksia vahvistava toimintakulttuuri

 • otetaan käyttöön päätösten lapsivaikutusten arviointi
 • luodaan välineet lapsilähtöiseen budjetointiin
 • viedään käyttöön perheystävällisten työpaikkojen toimintamallit
 • vahvistetaan lapsiystävällistä toimintakulttuuria
 • lähdetään mukaan Unicefin lapsiystävällisen maakunnan rakentamiseen

 

MATALAN KYNNYKSEN TUEN KOKONAISUUS – lapsi- ja perhelähtöiset palvelut

 1. perhekeskustoimintamallin kehittäminen
 2. varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
 • viedään asiakaslähtöiset, vaikuttavat, oikea-aikaiset palvelut toimintaympäristöön
 • verkostoidaan matalan kynnyksen tuki (perhekeskusmalli)
 • vahvistetaan vanhemmuuden ja parisuhteen tukea
 • erotilanteen palvelut tukemaan sovinnollisuutta
 • edistetään varhaiskasvatuksen ja koulun roolia lapsen hyvinvoinnin tukena