Selvityshenkilö Kananoja: Lastensuojelun suunnittelu osaksi maakuntien strategiatyötä

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja selvittää sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta, miten lastensuojelutyön kuormittavuutta voitaisiin vähentää. Selvitystä tehdään osana lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa. Kananojan selvitystyön väliarvio ilmestyi huhtikuun puolivälissä sisältäen esityksiä tilanteen korjaamiseen. Kananoja toteaa, että LAPE- muutosohjelmassa on jo aloitettu kehittämistyötä lastensuojelun sisällölliseksi uudistamiseksi sekä lapsi- ja perhelähtöisten palveluiden kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi lapsen ja nuoren hyvän arjen tueksi sivistys- sekä sosiaali- ja terveystoimen julkisten palveluiden, järjestöjen ja seurakuntien sekä yritysten yhteistyönä.

Selvityshenkilö Aulikki Kananoja esittää, että maakunta- ja palvelustrategioihin sisällytettäisiin erillinen lastensuojelun maakunnallinen tiekartta. Tiekartassa varmistettaisiin lastensuojelun laatu ja tavoitteet maakuntauudistuksessa sekä onnistuminen muutosvaiheessa, jossa lastensuojelu siirtyy kunnista maakuntien vastuulle.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160996

Maakunnallisen tiekartan tehtävä olisi luoda edellytyksiä asiakkaita nykyistä paremmin palvelevalle, vaikutuksiltaan kestävälle ja talouden edellytykset huomioon ottavalle lastensuojelutyölle.

”Keskeisiä välineitä lastensuojelun näkökulmasta ovat perhekeskukset, jotka verkostoivat erimuotoisia lasten ja perheiden palveluja lasten, nuorten ja perheiden varhaiseksi tueksi mahdollisimman lähelle arkea”, toteaa Kananoja.

Kananoja kiinnittää huomiota erityisesti nuorten tilanteeseen:

”Yli 13-vuotiaat muodostavat kasvavan asiakasryhmän, ja heidän kohdallaan tarvitaan nykyistä paremmin nuorten tilanteeseen sovitettua lähestymistapaa. Myös tässä tarvitaan yli sektorirajojen ulottuvaa yhteistyötä.”

Tiekartan tehtävä olisi auttaa jäsentämään lasten, nuorten ja perheiden palveluissa perustason palvelujen ja erityistason palvelujen tehtäviä ja antaa lastensuojelussa suuntaa erilaista asiantuntijuutta sisältävälle, tiimipohjaiselle työtavalle. Kananojan mukaan maakuntien ja kuntien välille tarvitaan yhteistyö- ja sopimusmenettelyt, jotka vahvistavat sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen yhteistä tahtotilaa. Kananoja pitää tärkeänä, että maakunnallisen lastensuojelun uudistuksen toimintaedellytykset ja resurssit turvataan maakunnallisissa valmisteluorganisaatioissa. Lastensuojelun tiekartan toteutumista seuraisi sosiaali- ja terveysministeriö mahdollisesti yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä lapsiasiavaltuutetun toimiston kanssa.

STM on pyytänyt ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojaa etsimään ratkaisuja lastensuojelutyön kuormittavuuteen sekä laatimaan ehdotus tiekartasta, joka ohjaa lastensuojelun ja sijaishuollon siirtämistä kunnista maakuntiin. Kananojan selvityksen loppuraportti ilmestyy vuoden 2018 lopulla.

 

Lue lisää;

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvityshenkilo-kananoja-lastensuojelun-suunnittelu-osaksi-maakuntien-strategiatyota

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *