Info

Tämä sivusto on valtakunnallisen Lape-muutosohjelman Päijät-Hämeen osahankkeen virallinen nettisivu. Hankkeen nimi on Huomisen hyvinvointia lapsille ja perheille Päijät-Hämeessä. Sivuston ylläpidosta vastaa LAPE-projektitiimi. Näiden sivujen lisäksi toimimme Facebookissa, jossa meillä on Päijät-Hämeen Lapen avoimet sivut (LAPE Päijät-Häme) ja lisäksi suljettu vanhempien neuvonantajaryhmä, johon haimme jäseniä avoimella haulla kesällä 2017. Viestinnässä projektitiimiä tukee Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän viestintä.

Sivusto kokoaa yhteen kaiken muutostyötä koskevaa aineistoa. Samalla se tarjoaa perheille, ammattilaisille, järjestöille ja yrityksille yhden väylän seurata hankkeen etenemistä, ottaa yhteyttä ja kertoa omista ajatuksista ja ideoista.

Miten muutostyötä tehdään?

LAPE-muutostyön näkökulma maakunnallinen – asioita edistetään koko maakunnassa, mutta tekemistä kuntakohtaistetaan. Kuntien Lape-ryhmät ja niistä käytävä keskustelu ja tekeminen edistää lapsilähtöisyyttä kunnassa: keskustelu, ideointi, kokeilu ja juurruttaminen tapahtuu lasten ja perheiden lähellä ja arjessa. Kuntalaisia kuullaan ja muutostyö jalkautuu; neuvonantajaryhmiä muodostetaan tavallisista kuntalaisista – verkkoon ja livenä.

Työryhmätyö: Eri toimenpidekokonaisuuksiin muodostetaan alatyöryhmiä, joiden työtä voi seurata näiden nettisivujen kautta. Toimenpidekokonaisuuksia ovat: perhekeskustoimintamalli, varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena sekä toimintakulttuurin muutos.

Hankkeen toimesta järjestetään koulutusta, sparrausta ja konsultointia tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Tärkeää on jo hankkeen aikana, että käytetään olemassa olevia rakenteita kehittämisessä ja juurruttamisessa. Lape-työ ei ole erillistä ja irrallista muusta tekemisestä, vaan yhteistä työtä, jonka tavoitteena on lapsiperheiden hyvinvoinnin lisääminen maakunnassa.