Ajankohtaista

Onko asiakkaan kokemuksella merkitystä?

Siirryin viime vuonna yksityiseltä sektorilta julkisen sektorin LAPE-työhön, innostuneena paitsi itse työstä myös mm. siitä ajatuksesta, että tällainen siirtymä tarjoaa kiinnostavan periodin ”välitilassa” olemiselle. Välitilalla tarkoitan sitä ohimenevää olotilaa, jolloin ei ole täysin sisällä uudessa ja tarkkailee asioita ulkopuolisin... Lue lisää

” Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi ”

Muutosagentti tässä hei! Osana lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa on tehty yhdyspintaselvitys, jonka raportti on nyt valmis. Sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat selvityshenkilöt ovat kartoittaneet sivistys-ja sote-palveluiden yhdyspintoja sekä verkostojohtamisen malleja, joilla varmistetaan palvelujen toimivuus lasten ja... Lue lisää

Ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista

Lape-muutosohjelman tärkeä tavoite on lasten ja perheiden palveluiden painopisteen siirtyminen korjaavista palveluista ennaltaehkäisyyn. Juttelin lapsiperheiden arjen asiantuntijoiden Heli Kuitusen ja Johanna Huttusen kanssa taannoin aamukahvin äärellä aiheesta ja pohdimme yhdessä, että ennaltaehkäisyn käsite ei ole kovinkaan selkeä. Olisiko aika-ajoin... Lue lisää

Perhekeskuspilotit etsinnässä

Haetaan 2-3 perhekeskuspilottia Päijät-Hämeeseen   Lape-muutosohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi sovittaa yhteen kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut yhdeksi integroiduksi lapsi- ja perhelähtöiseksi kokonaisuudeksi niin, että paine korjaaviin palveluihin vähenee. Päijät-Hämeen maakunnallinen tavoite konkretisoituu perhekeskustoiminnassa, jossa lasten ja perheiden palveluista... Lue lisää

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma etenee – Missä mennään Päijät-Hämeessä?

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma LAPE etenee vahvassa myötätuulessa eri maakunnissa, niin myös Päijät-Hämeessä. Muutosohjelman toimeenpano Päijät-Hämeessä on käynnistynyt samanaikaisesti, kun Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on aloittanut toimintansa. Yhtymän lapsiperhepalvelujen kokonaisuus on hakenut uutta muotoaan uusitulla organisaatio- ja johtamisjärjestelmällään. Yhtymän aloitukseen liittyvistä... Lue lisää

Järjestöt mukana LAPE- kehittämisessä

Päijät-Hämeen lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE) ja SOS- Lapsikylä ovat käynnistäneet uudenlaisen yhteistyön, jossa on tavoitteena tehdä näkyväksi Päijät-Hämeen lapsiperheiden tukemisen nykytilanteen kipupisteet ja onnistumiset sekä muutoksen mahdollisuudet ja esteet. Työ aloitetaan lapsiperheiden palvelujärjestelmän tilannekatsauksella, joka auttaa määrittelemään kattavasti... Lue lisää

Luottamus ruokkii luottamusta

Hollantilainen Boortzorg on kotiin vietäviä sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoava yritys, joka on kasvanut yhdestä neljän työntekijän tiimistä yli 14000 henkilön työyhteisöksi kymmenessä vuodessa. Yrityksen kasvuprosentti on tähtitieteellinen ja se jatkaa edelleen menestystarinaansa. Eikä pelkästään kasvuluvuilla vaan myös muunlaisilla indikaattoreilla... Lue lisää

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tiedonkeruu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on käynnistänyt säännöllisesti toteutettavan Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) –tutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa monipuolista seurantatietoa pienten lasten ja perheiden hyvinvoinnista, terveydestä sekä palvelujen käytöstä ja palvelukokemuksista. Tietoa kerätään vanhemmilta, lastenneuvolan terveydenhoitajilta ja terveydenhuollon sekä... Lue lisää


Lisää artikkeleita: Ajankohtaista / Blogi