Ajankohtaista

Mitä vauvaperheille kuuluu?

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimus tuottaa monipuolista seurantatietoa pienten lasten ja perheiden terveydestä, hyvinvoinnista, palveluiden käytöstä ja palvelukokemuksista. LTH-tutkimus tulee täydentämään kansallista tietopohjaamme joka toinen vuosi toteutettavan kouluterveyskyselyn lisäksi. Kouluterveyskyselyn tietoja on kerätty perusopetuksen 8. ja 9.... Lue lisää

Selvityshenkilö Kananoja: Lastensuojelun suunnittelu osaksi maakuntien strategiatyötä

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja selvittää sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta, miten lastensuojelutyön kuormittavuutta voitaisiin vähentää. Selvitystä tehdään osana lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa. Kananojan selvitystyön väliarvio ilmestyi huhtikuun puolivälissä sisältäen esityksiä tilanteen korjaamiseen. Kananoja toteaa, että LAPE- muutosohjelmassa on jo aloitettu kehittämistyötä... Lue lisää

Yhteisen lapsen auttamiseksi on yhdistettävä jokaisen perheen ympärillä olevan osaaminen

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja selvittää sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta, miten lastensuojelutyön kuormittavuutta voitaisiin vähentää. Selvitystä tehdään osana lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa. Kananojan selvitystyön väliarvio ilmestyi huhtikuun puolivälissä sisältäen esityksiä tilanteen korjaamiseen. Kananoja toteaa, että LAPE- muutosohjelmassa on jo aloitettu kehittämistyötä... Lue lisää

Kiusaaminen on väkivaltaa

Kiusaaminen on ilkeä ilmiö, josta puhutaan paljon, mutta jota ei saada aisoihin. Asian tiimoilta Päijät-Hämeen maakunnallinen PETE-verkosto ja sen koordinaattori Susanna Leimio järjestivät huhtikuussa seminaarin, jossa kuultiin alustuksia ja keskusteltiin vilkkaasti aiheesta eri näkökulmista. Seminaarin tallenteeseen pääsee tästä linkistä:... Lue lisää

Onko asiakkaan kokemuksella merkitystä?

Siirryin viime vuonna yksityiseltä sektorilta julkisen sektorin LAPE-työhön, innostuneena paitsi itse työstä myös mm. siitä ajatuksesta, että tällainen siirtymä tarjoaa kiinnostavan periodin ”välitilassa” olemiselle. Välitilalla tarkoitan sitä ohimenevää olotilaa, jolloin ei ole täysin sisällä uudessa ja tarkkailee asioita ulkopuolisin... Lue lisää

” Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi ”

Muutosagentti tässä hei! Osana lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa on tehty yhdyspintaselvitys, jonka raportti on nyt valmis. Sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat selvityshenkilöt ovat kartoittaneet sivistys-ja sote-palveluiden yhdyspintoja sekä verkostojohtamisen malleja, joilla varmistetaan palvelujen toimivuus lasten ja... Lue lisää

Ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista

Lape-muutosohjelman tärkeä tavoite on lasten ja perheiden palveluiden painopisteen siirtyminen korjaavista palveluista ennaltaehkäisyyn. Juttelin lapsiperheiden arjen asiantuntijoiden Heli Kuitusen ja Johanna Huttusen kanssa taannoin aamukahvin äärellä aiheesta ja pohdimme yhdessä, että ennaltaehkäisyn käsite ei ole kovinkaan selkeä. Olisiko aika-ajoin... Lue lisää

Perhekeskuspilotit etsinnässä

Haetaan 2-3 perhekeskuspilottia Päijät-Hämeeseen   Lape-muutosohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi sovittaa yhteen kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut yhdeksi integroiduksi lapsi- ja perhelähtöiseksi kokonaisuudeksi niin, että paine korjaaviin palveluihin vähenee. Päijät-Hämeen maakunnallinen tavoite konkretisoituu perhekeskustoiminnassa, jossa lasten ja perheiden palveluista... Lue lisää

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma etenee – Missä mennään Päijät-Hämeessä?

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma LAPE etenee vahvassa myötätuulessa eri maakunnissa, niin myös Päijät-Hämeessä. Muutosohjelman toimeenpano Päijät-Hämeessä on käynnistynyt samanaikaisesti, kun Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on aloittanut toimintansa. Yhtymän lapsiperhepalvelujen kokonaisuus on hakenut uutta muotoaan uusitulla organisaatio- ja johtamisjärjestelmällään. Yhtymän aloitukseen liittyvistä... Lue lisää


Lisää artikkeleita: Ajankohtaista / Blogi