Kysymykset

Tälle sivulle kootaan usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia.

Jos et löydä vastausta kysymykseesi, kerro se meille – me vastaamme.

Yhteystiedot

Miksi Asikkalan vuodeosaston lakkauttamista harkitaan? 

Perusterveydenhuollon sairaalaverkon keskittäminen pohjautuu maakunnan alueelliseen palveluverkon laajaan tarkasteluun, joka on aloitettu Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän käynnistymiseen liittyen.

Palveluverkkosuunnitelma sairaalapalvelujen osalta on tehty terveyspalvelut ja vanhuspalvelut kärkityöryhmien yhteistyönä. Päijät-Hämeen alueella on tehty kuntajohtajien ohjauksessa kaksi laajaa selvitystä vuosina 2013 ja 2014 sairaalaverkon keskittämisestä.

Valtakunnallisena ikääntyneiden palvelujärjestelmän yhtenä keskeisenä tavoitteena on kehittää kotiin vietäviä palveluja, kuten kotihoitoa, kotiin vietäviä kuntoutuspalveluja ja kotisairaalatoimintaa.

Suomessa on pitkät perinteet laitosmaiselle toimintatavalle, eikä se tutkimusten perusteella ole vaikuttavaa toimintaa. Ikääntyneiden palveluja tulisi siirtää entistä enemmän lähipalveluiksi, kotiin.

Silloin kun sairaalahoitoa tarvitaan, tulee se tuottaa siihen erikoistuneissa yksiköissä, jotka ovat riittävän suuria. Näin pystytään takaamaan se, että asiakas saa parhaan mahdollisen hoidon ja riittävästi osaavaa henkilökuntaa hänestä huolehtimaan. Näin voidaan tuottaa laadukasta sairaalapalvelua.

Esitetyillä muutoksilla halutaan siis ensisijaisesti lisätä asiakkaan saaman palvelun laatua ja taata henkilöstön osaaminen. Säästöjä syntyy ikään kuin siinä sivussa. Osa säästöistä käytetään siihen, että voidaan tuoda palvelut asiakkaan luo, omaan kotiin.

Vaikka Asikkalassakin tiloihin tehdyt investoinnit ovat merkittäviä, ne ovat pieni osa toiminnan kuluista.

Vapautuneille tiloille pyritään etsimään uutta käyttöä. Lisäksi palveluverkkotarkastelussa huomioidaan tilojen kunto.

Muutoksen myötä vahvistetaan siis kotiin vietäviä palveluja.

Kulkuyhteyksiä pyritään parantamaan niin, että eri puolilta Päijät-Hämettä pääsee paremmin sinne, missä hoivayksiköt sijaitsevat.


Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0