Ajankohtaista

Projektitoimisto kiittää yhteistyöstä – työ jatkuu

Projektitoimiston työ Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä päättyy 30.6.2017. Kehittämistyö jatkuu kuitenkin usealla rintamalla. Hyvinvointiyhtymä jatkaa omin voimin yhdessä aloitettua toiminnan kehittämistä. Yhtymän toimenpideohjelman edistymisestä ja kehityshaasteista on laadittu arviointi, joka on jaettu jäsenkuntien ja yhtymän käyttöön. Lisätietoja arvioinnista antaa hallintotieteiden tohtori Arja-Tuulikki Wilén... Lue lisää

Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen verkkosivut avattu

Päijät-Hämeen maakuntauudistukselle on avattu omat verkkosivut. Sivuille on koottu valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen tietoja sekä Päijät-Hämeen esivalmistelun materiaalia. Sivustoa täydennetään koko ajan ja sinne lisätään sote-esivalmistelun tietoja. Uudet verkkosivut tulevat vähitellen korvaamaan Huomisen hyvinvointia nettisivuston. Päijät-Hämeen maakuntauudistus 2019 verkkosivut... Lue lisää

Maakuntahallitus päätti väliaikaisen valmistelutoimielimen rakenteesta

Maakuntahallitus on päättänyt 5.6.2017 kokouksessa Päijät-Hämeen väliaikaisen valmistelutoimielimen rakenteesta. Väliaikainen valmistelutoimielin hoitaa laissa määriteltyjä tehtäviä (mm. käyttää maakunnassa ylintä päätösvaltaa uutta maakuntaa koskevissa asioissa) siihen asti, kunnes uusi maakuntavaltuusto ja -hallitus aloittavat työnsä. Väliaikaishallinnossa yhdistetään maakuntauudistuksen ja soten valmistelut.... Lue lisää

Maakuntauudistusta valmistellaan – aikataulu avoin

Sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaishallinto alkaisi virallisen tiedon mukaan vajaan kuukauden kuluttua, heinäkuun alussa. Aloittaminen siirtynee syksyyn, sillä tarvittavia lakeja ei vielä ole hyväksytty. Kuntaliiton arvion mukaan aloitus voi siirtyä jopa marraskuulle. Uudistusta valmistellaan  maltillisesti Päijät-Hämeessä. Monissa maakunnissa on edetty nopeasti ja... Lue lisää

Kiinteistötyöryhmän selvitys valmistunut

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallitus asetti alkuvuodesta työryhmän selvittämään kiinteistöomaisuuden omistamisen ja hallinnan vaihtoehtoja. Selvitys liittyy hyvinvointiyhtymän sisäiseen toimintaan muun muassa palveluverkon kehittämiseen sekä maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun. Selvityksessä vastattiin seuraaviin kysymyksiin: 1)     Miten kuntien riskejä tyhjenevistä Sote kiinteistöistä tulisi vähentää?... Lue lisää

Väliaikaishallinnon kokoonpanosta päästy Päijät-Hämeessä sopimukseen

Päijät-Hämeen liiton johtamat neuvottelut maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon asettamisesta tulevalle maakunnalle etenivät vauhdilla.  Väliaikaishallinnossa yhdistetään Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen ja soten valmistelut, kun lait ovat hyväksytty eduskunnassa.  Päijät-Hämeen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanoksi esitetään neuvotteluiden ja valmistelun pohjalta seuraavia jäseniä ja varajäseniä: VARSINAINEN JÄSEN                                                                         VARAJÄSEN... Lue lisää

Asiakkaan valinnanvapaus osaksi sote- ja maakuntauudistusta

Hallitus esittää asiakkaan valinnanvapauden lisäämistä osaksi sote- ja maakuntauudistusta. Hallitus antoi esityksen valinnanvapauden lainsäädännöstä eduskunnalle 9. toukokuuta. Valinnanvapaudella tarkoitetaan asiakkaan oikeutta valita itse, mistä hän saa sosiaali- ja terveyspalveluja. Julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja voisivat jatkossa tarjota asiakkaalle julkiset,... Lue lisää

Alueuudistuksen projektisuunnitelma valmistuu toukokuussa

Maakuntahallintoa koskevaa projektisuunnitelmaa laatimaan asetettu työryhmä valmistelee parhaillaan projektisuunnitelmaa alueuudistuksen valmistelun toteuttamiseksi Päijät-Hämeessä. http://www.huomisenhyvinvointia.fi/maakuntahallinnon-projektisuunnitelman-valmistelu/ Alustava ehdotus projektisuunnitelmaksi valmistuu toukokuussa. Suunnitelmassa esitellään muun muassa valmistelun organisoituminen, mihin kuuluu väliaikaishallinnon kokoonpano, valmistelun kärkihankkeet sekä uuden maakunnan palvelukokonaisuuksiin perustuvat työryhmät. Tärkeä osa... Lue lisää

Vaivatonta menoa – Pinnistelemättä paras

Virtsateiden erilaiset oireet virtsaamisvaikeuksineen ovat yleisiä. Kiusallinen vaiva heikentää usein elämänlaatua sekä aiheuttaa kustannuksia potilaalle ja yhteiskunnalle. Oireita ovat mm. tiheä virtsaamistarve, yövirtsaaminen, virtsauspakko, pakkovirtsankarkailu, virtsantulon viipyminen, heikentynyt virtsasuihku, pinnistelyn tarve virtsatessa, virtsauksen keskeytyminen, vajaan tyhjenemisen tunne ja virtsaumpi.... Lue lisää

Sairaan terve Päijät-Häme

Päijät-Hämeen keskussairaalan sisätautiklinikka on menestynyt hyvin kansallisessa vertaisarvioinnissa. Arvioinnissa verrataan oman toiminnan tunnuslukuja (tuottavuus, laatu, volyymit, kustannukset, resurssit) toisten keskussairaaloiden vastaavien yksiköiden toimintaan ja samalla seurataan oman toiminnan kehitystä. Päijät-Hämeessä ei tuoteta palveluita liikaa suhteessa väestön hoidon tarpeeseen, vaan... Lue lisää


Lisää artikkeleita: Ajankohtaista / Blogi